V oblasti úschovy uměleckých děl nastavila společnost ARTEX v České republice zcela nová měřítka: jako jediná v ČR může svým klientům nabídnout tisíce čtverečních metrů skladové plochy v profesionálních depozitářích na „muzeum standard“ úrovni. Objekty jsou vybudovány v souladu s posledními trendy akceptovanými nejnáročnějšími klienty v západní Evropě a Švýcarsku jako zděné budovy bez oken, se stabilními klimatickými podmínkami udržujícími 18°C a 50% relativní vlhkost, se zabezpečením na minimální úrovni 3 a přímým napojením na PCO a živou ostrahou 24/7.

ARTEX nově zprovoznil celní sklad pro uložení uměleckých děl – bezcelní zónu – se stejnými parametry jakými disponují free porty ve Švýcarsku.
Více

Využití depozitáře ARTEX skýtá řadu výhod:

 • Skvělá dopravní dostupnost pro všechny druhy nákladních i osobních aut, bez jakéhokoliv omezení.
 • Možnost využití výhod uskladnění v celním skladu – bezcelní zóně.
 • Budova depozitáře je konstruována z betonových zdí a dokonale zabezpečena proti vloupání a vzniku požáru.
 • Celý areál je uzavřený a nepřetržitě střežený živou ostrahou.
 • K dispozici jsou tisíce metrů čtverečních klimatizovaných ploch s ideálními podmínkami pro uskladnění artefaktů.
 • Nabízíme archivaci a digitalizaci uměleckých sbírek, s možností přímého kontaktu na síť kurátorů a galeristů.
 • Samozřejmostí je naprostá diskrétnost pro klienty vůči třetím stranám.
 • Veškerou manipulaci, balení a transport exponátů zajistí tým odborných pracovníků firmy ARTEX.
 • Při transportu / zápůjčce zaručujeme maximální flexibilitu a vyřídíme veškerou komunikaci a administrativu.
 • Na vyžádání vypracujeme podrobný protokol o stavu díla (tzv. condition report).
 • Zprostředkujeme pojištění exponátů na všechna rizika za výhodných podmínek.

A mnoho dalších.

Správné uskladnění, balení a manipulace s uměleckými díly výrazně prodlužuje jejich životnost a eliminuje možnost odcizení nebo poškození, ať už vinou nešetrného zacházení, nebo vlivem nevyhovujících klimatických a světelných podmínek. Aby exponáty mohly být zhodnoceny, nebo uchovány pro budoucnost, je nutné jim vytvořit ideální prostředí. Firma ARTEX proto nabízí alternativu, která by mohla plně uspokojit požadavky i těch nejnáročnějších klientů – profesionální depozitář členěný do několika samostatných sekcí.

Depozitář obrazů je vybaven výsuvnými klecemi zajišťujícími správné podmínky pro dlouhodobé uskladnění bez obalů, s cirkulací vzduchu upraveného na ideální teplotu a relativní vlhkost, bez přístupu světla. Klece jsou vyrobeny a povrchově ošetřeny tak, aby žádný z použitých materiálů neuvolnňoval škodlivé látky. Čela jsou opatřena krycími panely, zajišťujícími soukromí pro uskladněná díla. Do drátěných ploch je možno umístit libovolné množství obrazů různých formátů i adjustovaných fotografií. Součástí vybavení je také úložný mobiliář pro volné kresby, fotografie a grafické listy.

Hala pro uložení soch je velikostně připravena jak na exponáty nadrozměrné (bezbariérový přístup, vysokozdvižný vozík), tak i pro menší artefakty (variabilní regálové systémy). ARTEX disponuje plně klimatizovaným depozitářem na úrovni „muzeum standard“, ale i energeticky méně náročnými prostory, pouze temperovanými, určenými např. pro uskladnění soch k venkovnímu použití.

ARTEX nově zprovoznil veřejný celní sklad – tzv. bezcelní zónu, která umožňuje klientům uskladnit umělecká díla přivezená ze zemí mimo EU v režimu plně osvobozeném od DPH. Umění je osvobozeno od cla, po dobu uskladnění v celním skladu tudíž není potřeba hradit v ČR ani DPH ani clo.

Celní sklady umožnují zejména:

 • Uskladnit zboží v režimu tranzitu na neomezeně dlouhou dobu.
 • Odložit nebo se úplně vyhnout daňové povinnosti, protože v tomto režimu daňová povinnost nevzniká.
 • Vyhnout se legislativním omezením pro umění v ČR, při vývozu není nutné žádat o vývozní povolení.

Využití:

 • Pro sběratele, kteří se bojí obstrukcí při vývozu umění procleného do ČR, případně prohlášení zakoupených děl za kulturní památku ČR. Platí jak pro zboží které by bylo dovezeno ze zemí mimo EU, tak i pro zboží, které v EU je a má platné povolení k vývozu. Vývozní povolení je časově omezeno a majitel zboží zatím nehodlá vyvézt z EU a zároveň už nechce opětovně žádat o nové po vypršení platnosti. Vyveze tedy do celního skladu, tím zboží opustí EU a může být kdykoliv v budoucnu vyvezeno bez omezení.
 • Pro kohokoliv, kdo by chtěl mít exponáty v ČR, ale neplánuje propustit zboží do volného oběhu v rámci EU. Nemusí tudíž zboží proclít do EU a hradit DPH.
 • Pro galerie, aukční domy nebo obchodníky s uměním, kteří plánují tzv. nejistý prodej. To znamená, že díla přivezou ze země mimo EU a nabízí klientům. Nemusí platit DPH ani celní jistinu po dobu uskladnění, kdy se pokoušejí klientům díla prezentovat v ČR a prodat. Pokud díla neprodají, mohou je kdykoliv zase vrátit zpět do zemí mimo EU, bez jakéhokoliv omezení ze strany ČR, nebo EU.
 • Pro galerie, nebo muzea, které pořádají výstavy exponátů přivezených ze zemí mimo EU. Pokud zboží před, nebo po výstavě musí z nějakého důvodu zůstat na území ČR, v celním skladu není potřeba zajistit celní dluh ve výši DPH (15% z hodnoty exponátů).
 • Otevírá se možnost pro všechny, kteří mají díla uskladněna z výše zmíněných důvodů v zahraničí, aby je mohli skladovat a obchodovat s nimi v ČR.

Další část depozitáře tvoří technické zázemí sloužící k manipulaci a profesionálnímu balení a přípravě exponátů k případnému transportu. Tedy bezprašná místnost s balicím pultem a obalovým materiálem. Nedílnou součástí je také tzv. showroom, sloužící k případné prezentaci uskladněného artefaktu.

TECHNICKÉ PARAMETRY DEPOZITÁŘE

Depozitář ARTEX je koncipován dle nejmodernějších požadavků na klimatické a bezpečnostní standardy skladování všech druhů uměleckých děl a starožitného nábytku. Zároveň poskytuje maximální komfort pro manipulaci, balení a přípravu exponátů pro případný transport, vše na jednom místě.

Logistický areál v Měšicích, v těsné blízkosti Prahy, se skvělou dopravní dostupností pro všechny druhy nákladních i osobních aut, s napojením na dálniční síť. Areál je oplocený, s nepřetržitou živou ostrahou.

Zděná budova bez oken, železobetonová konstrukce, kovová vstupní vrata a dveře, bezprašná antistatická úprava podlah, plně klimatizované prostory bez přístupu denního světla a se stabilními klimatickými podmínkami udržujícími 18°C a 50% relativní vlhkost, nákladní výtah, stavební úpravy zajišťující ochranu proti vloupání, zatopení, nebo vzniku požáru.

Celá budova splňuje bezpečnostní třídu 3. U vstupu živá nepřetržitá ostraha, bezpečnostní dveře a zámky, vstup do chráněných prostor opatřen čtečkama čipových karet a otisku dlaně s detekcí krevního řečiště, kamerový systém, pohybová čidla, alarm s přímým napojením na pult centrální ochrany, profesionálně vypracovaná bezpečnostní režimová opatření.

Protipožární čidla, požárně oddělené sekce, protipožární dveře, požární klapky na vzduchotechnice, stavební úpravy eliminující možnost vzniku požáru, příprava na hašení inertním plynem.